“BakFem” fındıq istehsalı üzrə Azərbaycanda mövcud olan ən iri müəssisələrdən biridir. İstehsal prosesi alman, italyan və türk texnologiyalarından və avadanlığından istifadə etməklə fındığın tam emalını əhatə edir. İstifadə edilən texnologiyalar mövsüm ərzində 10 min tona qədər xammalın istehsal edilməsinə imkan verir.

EKOLOGİYA
 
Yetişmə, böyümə və emal edilmə şəraitinə görə ənənəvi olaraq ekoloji təmiz məhsul sayılan Azərbaycan fındığı dünya bazarında öz sözünü deməkdədir.
LABORATORİYA
 
Müəssisədə istehsal olunan məhsulların qida təhlükəsizliyini və keyfiyyətinin təmin olunmasında və onların üzərində daimi nəzarətin qurulmasında ən əhəmiyyətli rolu bütün lazımı cihazlar və reaktivlərlə təchiz olunmuş laboratoriya oynayır.
SEXLƏR
 
“BakFem” şirkətinin baş müəssisəsi Bakı şəhərində yerləşir. Burada müxtəlif çeşiddə olan hazır məhsulun istehsalının son mərhələsi həyata keçirilir. Alıcılara da məhsul məhz buradan yüklənib göndərilir. Həmçinin şirkətin Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında əhalidən alınmış və öz bağlarından yığılmış xammalın ilkin emalını həyata keçirən 6 sexi vardır.
SATIŞ
 
«BakFem»-in məhsulları Rusiya, Ukrayna, Almaniya, Polşa və digər ölkələrdə olan alıcılara satılır. Məhsulların alıcılara çatdırılması onlar üçün rahat olan müxtəlif şərtlər əsasında təmin edilir (CPT, DAF, DDU, CIF və s.).

SATIŞ COĞRAFİYASI

Müəssisəmizin məhsullarının satışı geniş coğrafiyaya malikdir. “BakFem” şirkəti məhsullarının nəql edilməsi məsələlərinə böyük əhəmiyyət verir. Şirkətimiz məhsullarını etibarlı şəkildə, vaxtında və təhlükəsiz vəziyyətdə alıcıya çatdırmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edir. Biz həmişə yeni bazarların əldə edilməsində maraqlıyıq.

FINDIQ HAQQINDA

Fındıq özünün nadir tamı və digər təbii xüsusiyyətlərinə görə qədim zamanlardan insanların, ilk növbədə fındığın ənənəvi yayıldığı coğrafi regionların əhalisinin qida rasionunda özünə məxsus yerini tutur.Ətraflı...

STANDARTLAR

ГОСТ 16835

TS-3075

AZS-077-2003

TS-1917

SERTİFİKATLAR

Əlaqə

AZ1040, Azərbaycan – Bakı, Bakıxanov qəs., Bünyadov küç., 12

Tel.: (+99 412) 425 00 84

Faks: (+99 412) 447 41 19

e-mail: office@bakfem.com